Örtü Epiteli ve TUS için önemli bilgiler

Örtü epiteli TUS için bir hazine niteliğindedir. Konuyla ilgili pek çok kitapta tablolar var. Ben sizlerle dikkatimi çeken zıtlıkları paylaşmak istiyorum Ağız, burun mukozası ve anüs epiteli ektoderm kökenliyken, sindirim ve solunum epitelinin iç yüzünü döşeyen epitel endodermden köken alır. Nefron, erkek ve kadın üreme organları epiteli mezodermden köken alır. Bowman Parietal epiteli Tek katlı […]

Bazal lamina ve TUS için önemli noktaları

Bazal laminanın  nelerden oluştuğu, kollajen tipleri, boyanma özellikleri TUS’un aday sorularındır. Bazal lamina: Tip 4 kollajen Laminin Fibulinler Perlekan Nidogen-antaktin Bazal laminanın altında retiküler lamina bulunur ve bunda tip 3 kollajen vardır. Bazal lamina PAS+ boyanırken Retiküler lamina gümüş çöktürme ile boyanır. Bazal lamina ve retiküler lamina arası bağlantıyı Tip 7 kollajen yapar. Gümüş çöktürmeyle […]

Hücreler Arası Bağlantı Birimleri

Hücreler arası bağlantı birimler 2-3 TUS’da bir yoklanan temel bilgilerdendir.  Bilgilerin akılda daha iyi kalması için bazı terimlerin anlamlarını da paylaşacağım Dört adet bağlantı tipi mevcut: Zonula Occludens Zonula Adherens Makula Adherens Hemidesmozom Zonula, zone yani kuşak anlamında kullanılıyor. Bu ismi taşıyan bağlantılar kuşak tarzında hücreyi çepeçevre sarmakta. Occludens ise occluzyon yani tıkanma anlamında, bu […]

Moleküler Motor Proteinler Fizyoloji TUS notları

Moleküler motor proteinler üzerinde çok çalışma yapılan bir konudur ve çıkmış pek çok sorusu vardır. Aktine bağlı moleküler motor için Miyozin 1‘in vezikül taşınmasında, Miyozin 2‘nin Kas kasılmasında görev aldığı bilinmelidir. Ayrıca mikrotübüle bağlı moleküler motor için, Dynein‘in aksondan dentrite (retrograd) , Kinezin‘in; dentritten aksona taşıma yaptığı (anterograd)  bilinmelidir.  Bu ikisi yürüyen proteinler olara da […]

Peroksizom ve tus için önemli özellikleri

  İlaç ve toksik madde yıkımında rol alan hepatosit gibi hücrelerde bol bulunurlar. Genel olarak oksidazları içerirler ancak bir antioksidan olan Katalaz‘da bulundururlar Peroksizomlar, yağ asitleri, eikasanoidler, fibratlar, NSAİİ ve thiazolidinedionlar ile Peroksizom Aktivatör Reseptörleri ile aktive olurlar. Uzun zincirli yağ asitlerinin oksidasyonunda görev alırlar, eksikliğinde X’e bağlı adenolökodistrofi, zellweger sendromu ve refsum hastalığı görülebilir. […]

Reseptör aracılı endositoz Klatrin Adaptin Dinamin

Reseptör aracılı endositozda KLATRİN, ADAPTİN ve DİNAMİN görev alır. Hücre dışından içeri endositozla alınacak olan maddeyi reseptör tanır, adaptin ve klatrin hemen endozomu oluşruacak olan memnranun etrafını sararlar. Endozomun ağzını büzense dinamin‘dir. Klatrin, adaptin ve dinamin her an tus’da çıkabilirler. Çıkarsa yapabilenlerden olmanız dileğiyle.  

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön