ERCP SONRASI GÖRÜLEN SAFRA KESESİ PERFORASYONU

ERCP Vakası Giriş:

Endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografiye bağlı perforasyonlar nadir görülmesine karşılık yüksek mortalite oranları yol açabilmesi nedeni ile son derece önemli bir klinik durumdur. Perforasyon sonrası peritonit tablosu mortal seyredebilmektedir. Biz bu vakamızda safra kesesi taşı nedeniyle ERCP (Endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografi) yapılan ve takibinde safra kesesi perforasyonuna sekonder peritonitle başvuran hastayı sunduk. 

Vaka Sunumu:

93 yaşında bilinen geçirilmiş svo,ht,alzeimer tanıları olan kadın hasta, safra kesesi taşı nedeniyle hospitalize edilmiş ve başvurusundan 10 gün önce hastaya ERCP yapılmış. Takibinde kolesistit edeniyle hastaya iv seftriakson tedavisi verilmiş. Perkutan drenaj kateteri takılan hasta akut faz reaktanlarında gerileme olunca ptk’sı çekilmiş ve taburcu edilmiş.Hasta taburcu edildikten 1 gün sonra bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateşi ile hasta tarafımıza başvurdu. Başvurusunda hastanın ateşi:38.5, tansiyon:130/80, solunum sayısı:24 nabız:103/dk idi. Fizik muayenesinde genel durumu orta, kaşektik ve huzursuz görünümde, batında yaygın hassasiyet, sağ üst kadranda murphy pozitifliği mevcuttu. Yapılan periton örneklemesinde laboratuvar bulguları peritonitle uyumlu gelen hastanın çekilen ayakta direkt batın grafisinde sağ diyafragma altında serbest hava görüldü ve takibinde alınan batın tomografisinde safra kesesi perforasyonu olan hasta genel cerrahi ve enfeksiyon hastalıkları ile konsulte edildi. Genel cerrahi tarafından yatırıldı.

Tartışma

Safra kesesi perforasyonu akut kolesistitin nadir fakat hayatı tehdit eden bir komplikasyonudur. Ercp ilişkili perforasyonlar nadir görülmesine rağmen  son derece yüksek mortalite ve morbiditeye sahip olduğu için erken tanı ve tedavi önemlidir.  (1)  Perforasyon bölgesinde komşu kolesistik enterik fistüle, safra kese ileusuna ve safra içeriğinin karın boşluğunu etkilemesi sonucu peritonite yol açabilir. Peritonit peritoneal kavitenin inflamasyonudur. Sekonder peritonit, gastrointestinal sistemin altta yatan patolojisinden ve bazen de hematojen yayılmaya bağlı ortaya çıkabilmektedir. Sekonder peritonitin en sık nedenleri arasında kolesistit, apandisit, rüptüre divertikül, bağırsak perforasyonu, bağırsak iskemisi ve inkarsere herni bulunur. Sekonder peritonit, endoskopik veya diğer invazif girişimlerden sonra ortaya çıkabilir(2). Klinik olarak hastaların temel şikayeti son 7 gün içinde mide bulantısı ve kusma ile birlikte karın ağrısıdır (3).  Ateş ve hipotansiyon da sık olarak görülür. Fizik muayenede karında hassasiyet ve defans görülebilir. Standart yaklaşım operatif işlem, uygun antibiyotik, fonksiyonel bozuklukları düzeltmek olsa da mortalite riski yüksek, ileri yaş gibi durumlarda antibiyotik, destek tedavisi uygun görülebilmektedir.

Elif Burma1, Süleyman Türedi3, Samed Uyan1, Özgür Tatlı2, İskender Sertbaş1, Selen Bayrak Tamer1, Yunus Karaca2, Sema Bayrak1

  • 1 – Araştırma Görevlisi, Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp  AD.
  • 2  – Dr. Öğr. Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp  AD.
  • 3 – Prof.  Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp  AD.
Referanslar:

1- Loperfido S, Angelini G, Benedetti G, Chilovi F, Costan F, De Berardinis F, et al. Major early complications from diagnostic and therapeutic ERCP: a prospective multicenter study. Gastrointest Endosc 1998;48:1–10.

2- Li PK, Szeto CC, Piraino B, de Arteaga J, Fan S, Figueiredo AE, Fish DN, Goffin E, Kim YL, Salzer W, Struijk DG, Teitelbaum I, Johnson DW SOPerit Dial Int. 2016;36(5):481. Epub 2016 Jun 9. 

3- Isch JH, Finneran JC, Nahrwold DL. Safra kesesinin perforasyonu. Am J Gastroenterol. 1971; 55 : 451-458.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.