Leriche sendromu (LS) bir periferik vasküler hastalık tipi olup her iki alt ekstremiteyi tutar , nadir rastlanır.  Leriche sendromu aortada, sıklıkla renal arterlerin distalinde trombotik oklüzyonla karakterize mortalitesi yüksek bir klinik tablodur(1).  Bu sendromun temel nedeni “atheroskleroz”dur.  Sıklıkla 50 yaşın üstündeki erkekleri tutar.  Karakteristik semptomları ise bir veya iki bacakta kladikasyo, femoral nabızlarda azalma veya kaybolma ve erkeklerde erektil bozukluktur(2).

KTÜ ACİL

71 yaş erkek hasta svo şüphesiyle 112 ekipleri tarafından acil servisimize getirildi. Hasta bahçede çalıştıktan sonra her iki bacağında uyuşma olduğunu, sonrasında kuvvet kaybı geliştiğini ve şiddetli bel ağrısının başladığını ifade etti. Hastanın acil servisteki muayenesinde genel durumu orta, bilinç açık, oryante-koopere , ajiteydi. Arteryal tansiyon: 240/140 mmHg, nabız: 140 atım/dk, solunum sayısı 28/dk, parmak ucu pulse oksimetre:%96 idi. Hastanın umblicus altı ve her iki alt ekstremitesi mor-benekli görünümdeydi. Hastanın çekilen kontrastlı torakoabdominal bt anjiografisinde abdominal orta infrarenal düzeyde, renal arterlerin çıkışının 3.5 cm distalinden itibaren total oklüde görünümdeydi. Bilateral ana iliyak arter distallerinde , internal ve eksternal iliak arterlerde muhtemel kolleteral akıma sekonder zayıf dolum izlendi. Hasta kalp ve damar cerrahisi bölümüne konsülte edildi. Hastaya  acil operasyon  planlandı.

İnfrarenal aortanın en çok görülen hastalığı atheroskleroz olup, LS’nun etiyolojisinde önemlidir. LS, infrarenal aort ve iliak arterlerin aterosklerotik tıkayıcı hastalığıdır. Hem abdominal aortada ve iliak arterlerde hemde femoral arterlerde bilateral yaygın lezyonlarvardır. Abdominal aortanın akut tıkanıklığı erken dönemde yüksek ölüm oranı ile ilişkilidir. Genellikle alt ekstremitelerde iskeminin kardinal bulguları ile kendini gösterir. İnfrarenal aortik tıkanıklığın nonoperatif yönetimi, yüksek ölüm oranı ve ekstremite kaybı ile ilişkilidir(3). Bu hastalarda anamnez ve fizik muayane ile tanı kolaylıkla konabilir. LS tanısında ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografi anjiografi kullanılır. LS tedavisi cerrahidir. Aorta-bifemoral bypass greft uygulaması (%90-95) ve Aorta-iliak endarterektomi (%5-10) yöntemleri kullanılır(2). Bizim hastamız da cerrahiye alındı. Kronik abdominal aortik oklüzyon zemininde akut tromboz olarak değerlendirilen hastaya abdominal aortik endarterektomi işlemi yapıldı. Sonuç olarak, acil servislere paraplejik gelen ve şiddetli ağrı tarif eden hastalarda, öncelikle ayırıcı tanıda infrarenal aortik oklüzyon akla gelmeli ve femoral nabızlar mutlaka kontrol edilmelidir.

NADİR RASTLANAN BİR VAKA: LERİCHE SENDROMU

Ahmet Uzundurukan1, Elif Burma1, Abdulkadir Gündüz3, Süleyman Türedi3, Özgür Tatlı2, Esma Kızılay1, Kutluhan Furkan Gül1, Muhammet Fatih Beşer1

1 – Araş. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp  AD.

2 – Dr. Öğr. Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp  AD.

3 – Prof.  Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp  AD.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.