Örtü epiteli TUS için bir hazine niteliğindedir. Konuyla ilgili pek çok kitapta tablolar var. Ben sizlerle dikkatimi çeken zıtlıkları paylaşmak istiyorum

 • Ağız, burun mukozası ve anüs epiteli ektoderm kökenliyken, sindirim ve solunum epitelinin iç yüzünü döşeyen epitel endodermden köken alır.
 • Nefron, erkek ve kadın üreme organları epiteli mezodermden köken alır.
 • Bowman Parietal epiteli Tek katlı yassı epitele örnektir ve sınavda akla gelmesi zor olabilir.
 • Respiratuar bronşioller tek katlı kübik epitelle örtülürdür ve dikkat etmek gerekir.  Ancak Bronşioller tek katlı pirizmatik fırçamsı kenarlı epitel ile kaplıdır.
 • Lensin ön yüzü tek katlı kübik epitel ile kaplı iken konjonktiva çok katlı prizmatik epitel ile kaplıdır.
 • Tuba uterina, uterus ve bronşioller fırçamsı kenarlı tek katlı prizmatik epitel ile kaplıdır. Barsak ve safra epiteli ise çizgili kenarlı tek katlı prizmatik epitel içerir.
 • Yüzeyi ıslak olduğu halde keratinleşen epiteller
 1. Sert damak
 2. Dişeti
 3. Dil papillaları
 4. Kısmen özofagus
 • Yalancı ses telleri yalancı çok katlı epitel ile kaplı iken Gerçek ses telleri çok katlı yassı keratinleşmemiş epitelle kaplıdır. Travmaya maruz kalan yerler genelde çok katlı yassı epitel ile kaplanırlar. Mesanenin trigon zonu gibi.
 • Çok katlı değişici epitel ise; Pelvis renalis, Mesane, Üreter ve Üretranın üst kısımları
epitel tipleri
epitel tipleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.