Bazal lamina ve TUS için önemli noktaları

Bazal laminanın  nelerden oluştuğu, kollajen tipleri, boyanma özellikleri TUS’un aday sorularındır.

Bazal lamina:

  1. Tip 4 kollajen
  2. Laminin
  3. Fibulinler
  4. Perlekan
  5. Nidogen-antaktin

Bazal laminanın altında retiküler lamina bulunur ve bunda tip 3 kollajen vardır. Bazal lamina PAS+ boyanırken Retiküler lamina gümüş çöktürme ile boyanır. Bazal lamina ve retiküler lamina arası bağlantıyı Tip 7 kollajen yapar.

Gümüş çöktürmeyle boyanan 3 şeyi bilmekte fayda var; Golgi, nöroendoktin hücre ve Tip 3 kolajen.

Fibulinlerin, bazal laminada Ca bağlayan glikoproteinler olduğunu da önemli bir bilgi olabilir.

görsel tfd.com adresinden alınmıştır
görsel tfd.com adresinden alınmıştır
Yazı oluşturuldu 56

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön