Bazal laminanın  nelerden oluştuğu, kollajen tipleri, boyanma özellikleri TUS’un aday sorularındır.

Bazal lamina:

  1. Tip 4 kollajen
  2. Laminin
  3. Fibulinler
  4. Perlekan
  5. Nidogen-antaktin

Bazal laminanın altında retiküler lamina bulunur ve bunda tip 3 kollajen vardır. Bazal lamina PAS+ boyanırken Retiküler lamina gümüş çöktürme ile boyanır. Bazal lamina ve retiküler lamina arası bağlantıyı Tip 7 kollajen yapar.

Gümüş çöktürmeyle boyanan 3 şeyi bilmekte fayda var; Golgi, nöroendoktin hücre ve Tip 3 kolajen.

Fibulinlerin, bazal laminada Ca bağlayan glikoproteinler olduğunu da önemli bir bilgi olabilir.

görsel tfd.com adresinden alınmıştır
görsel tfd.com adresinden alınmıştır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.